فروی

مهدی شیخی - فروی(فرخی)شهری است در کویر مرکزی ایران واقع در شهرستان نایین دارای آب و هوایی گرم و خشک

عبید زاکانی

  عبید زاکانی خواجه نظام‌الدین عبیدالله زاکانی(عبید زاکانی) _________________________ عربی با پنج انگشت میخورداو را گفتند:چرا چنین میخوریگفت:اگر به سه انگشت لقمه گیرم ،دیگر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید
مهر 96
3 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
15 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
9 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
4 پست
اس_ام_اس_4
1 پست
اس_ام_اس_3
1 پست
حکیمانه
1 پست
اس_ام_اس_2
1 پست
اس_ام_اس_1
1 پست
عکس
1 پست
شهر
9 پست
فرخی
10 پست
فروی
9 پست
کعبه
1 پست
غار_حرا
1 پست
بیابان
1 پست
زیباترین
1 پست
پرسشها_:
1 پست
غدیر_خم
1 پست