یکی از عجیب‌ترین افرادی که تا به حال متولد شده است ستاره‌شناس فرانسوی نوسترآداموس است. پیشگویی‌های او در مورد انقلاب ایران و واقعه 11 سپتامبر و ... همگی به واقعیت پیوسته است و این مستند چشم‌اندازی از پیش‌گویی او در مورد سال 2012 می‌باشد. اینکه او پیش‌بینی می‌کند یک فاجعه عظیم کیهانی دنیا را در برخواهد گرفت که در 21 دسامبر 2012 به واقعیت می‌پیوندد

                    
نوسترآداموس افزون بر پیشگویی‌هایی که با نام صدگانه ارائه کرده، مجموعه‌ای به نام پرساژ (persage) هم دارد که به همان معنای پیشگویی و اختر افکندن(فال و تفائل) است در این مجموعه 141پیشگویی به صورت رباعی آمده‌است که در ماه‌های گوناگون سال تقسیم شده‌است.

ادبیات رمزآلود، واژه اى است که به بهترین نحو مى تواند عمق معانى شعرواره هاى نوسترآداموس را بیان کند چرا که طبق نظر اغلب مفسران معروف نوستر آداموس یعنى اریکاچیتهام، گى بوحک رژان شارل, دو فن برون، حداقل وقایع ذیل را مى توان بدون هیچ شک وتردیدى از میان شعرواره هاى رمزآلود نوسترآ دا موس برشمرد:

پیشگویی نوستر آداموس

                     


 برسی پیشگویی های نوستر آداموس درباره جهانی شدن انقلاب اسلامی ایران : شاهزاده عرب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حکومت کلیسا را از طریق دریا از پاى درخواهد آورد، از جانب ایران پرشیا بیش از یک میلیون پرهیزگار به بیزانس ومصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد (1)

ازکشور عربى خوشبخت در منطقه غنى وثروتمند اعراب شخصى قدرتمند ومسلط بر شریعت حضرت محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به دردسر انداخته وبرگرانادا غرناطه مستولى مى شود . از طریق دریا بر مردم نیکوزیا ظفر خواهد یافت. (2)

مرد مشرقى از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، براى دیدار فرانسه ازکوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف ها، دریاها وکوه هاگذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد کرد ....... (3)
                                          
                                            دانلود کتاب پیشگویی نوستر آداموس
____________________________________________________________________     
فروی                                                                                                                                               
مهدی شیخی
http://mehdi-sheikhi5550.persianblog.ir
http://mehdi-sheikhi5550.blogfa.com 
 استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع


یکی از عجیب‌ترین افرادی که تا به حال متولد شده است ستاره‌شناس فرانسوی نوسترآداموس است. پیشگویی‌های او در مورد انقلاب ایران و واقعه 11 سپتامبر و ... همگی به واقعیت پیوسته است و این مستند چشم‌اندازی از پیش‌گویی او در مورد سال 2012 می‌باشد. اینکه او پیش‌بینی می‌کند یک فاجعه عظیم کیهانی دنیا را در برخواهد گرفت که در 21 دسامبر 2012 به واقعیت می‌پیوندد

                    
نوسترآداموس افزون بر پیشگویی‌هایی که با نام صدگانه ارائه کرده، مجموعه‌ای به نام پرساژ (persage) هم دارد که به همان معنای پیشگویی و اختر افکندن(فال و تفائل) است در این مجموعه 141پیشگویی به صورت رباعی آمده‌است که در ماه‌های گوناگون سال تقسیم شده‌است.

ادبیات رمزآلود، واژه اى است که به بهترین نحو مى تواند عمق معانى شعرواره هاى نوسترآداموس را بیان کند چرا که طبق نظر اغلب مفسران معروف نوستر آداموس یعنى اریکاچیتهام، گى بوحک رژان شارل, دو فن برون، حداقل وقایع ذیل را مى توان بدون هیچ شک وتردیدى از میان شعرواره هاى رمزآلود نوسترآ دا موس برشمرد:

پیشگویی نوستر آداموس

                     


 برسی پیشگویی های نوستر آداموس درباره جهانی شدن انقلاب اسلامی ایران : شاهزاده عرب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حکومت کلیسا را از طریق دریا از پاى درخواهد آورد، از جانب ایران پرشیا بیش از یک میلیون پرهیزگار به بیزانس ومصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد (1)

ازکشور عربى خوشبخت در منطقه غنى وثروتمند اعراب شخصى قدرتمند ومسلط بر شریعت حضرت محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به دردسر انداخته وبرگرانادا غرناطه مستولى مى شود . از طریق دریا بر مردم نیکوزیا ظفر خواهد یافت. (2)

مرد مشرقى از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، براى دیدار فرانسه ازکوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف ها، دریاها وکوه هاگذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد کرد ....... (3)
                                          
                                            دانلود کتاب پیشگویی نوستر آداموس
____________________________________________________________________     
فروی                                                                                                                                               
مهدی شیخی
http://mehdi-sheikhi5550.persianblog.ir
http://mehdi-sheikhi5550.blogfa.com 
 استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع