خواص سنگها از زبان ائمه اطهار

ربیعه الرای می گوید : دیدم در دست علی بن حسین (ع ) نگین عقیق است به ایشان عرض کردم این چه نگینی است ؟ فرمودند : این نگین عقیق رومی است ، هرکس انگشتر عقیق به دست کند حاجتهای او برآورده می شود

امام صادق (ع) مدام می فرمودند :هرکس انگشتری که نگینش عقیق است انتخاب کند فقیر نمی شود وکارهایش فقط به نیکو ترین وجه پایان می یابد
امام رضا (ع) فرمودند: انگشتر عقیق فقر را از میان می برد ، و دست کردنش نفاق و دو رویی را محو می کند

امام رضا (ع) فرمودند: هرکس با عقیق قرعه بیاندازد
نصیب فراوانی عائد او خواهد شد

امام صادق (ع) فرمودند : عقیق محافظ در سفر است

رسول خدا(ص) فرمودند : هرکس از شما مادامی که
این عقیق همراه او باشد غم وغصه ای نمی رسد

امام صادق (ع) فرمودند :
دو رکعت نماز به همراه نگین عقیق معادل
هزار رکعت نماز بدون عقیق است
هر کس انگشتر فیرزوه دست کند ، دست او نیازمند نخواهد شد .
فضیلت فیروزه از قول امام کاظم (ع) : فیروزه سنگی است که جبرئیل به رسول خدا (ص) هدیه نموده است
و رسول خدا آن را به امیرمومنان علی (ع) بخشید
فیروزه درمان کسی است که صاحب فرزند نمی شود

امام صادق از رسول خدا چنین نقل فرمودند :
خداوند سبحان می فرماید : هر آینه من خدا ، حیا می کنم
از بنده ای که دستش را به سوی من بالا آورده
و در دستش انگشتری با نگین فیروزه است ، نا امید برگردانم
عبد خیر می گوید: حضرت علی (ع) چهار انگشترداشتند، که به دست می کردند :
- انگشتر یاقوت برای نجابت و بزرگی
- فیروزه برای پیروزی
-حدید چینی برای نیرومندی
- عقیق را نیز برای محافظت

در احکام انگشتر در دست کردن

حلیة المتقین- باب دوم- فصول اول و دوم و سوم

و در حدیث معتبر از بشیر دهام منقول است که به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام      
عرض کردم کدامیک از نگین ها را بر انگشت خود بنشانم؟ فرمود که چرا غافلی از عقیق
سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید که اینها سه کوهند در بهشت.

         اما کوه عقیق سرخ پس مشرف است بر خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله
اما کوه عقیق زرد پس مشرف است به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها ، اما کوه عقیق
سفید پس مشرف است بر خانه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ، و همه آنها یک خانه
است و از زیر هر کوهی نهری جاری است از برف سردتر و از عسل شیرین تر و از شیر
سفیدتر و نمی خورند از آن نهرها مگر مسلمانان و هر سه نهر از کوثر میاید و به یکجا میریزد
و این سه کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهی میکنند.

       حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که انگشتر عقیق در انگشت کنید که آن
اول کوهی است که اقرار کرده است به یگانگی خدا و به پیغمبری من و به امامت علی.

       و از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که نماز کسی که انگشتر عقیق
در دست داشته باشد بر نماز کسی که انگشتر غیر عقیق در دست داشته باشد به چهل
درجه زیادتی دارد.

      از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که انگشتر را به بند پائین انگشت
برسانید که انگشتر به سر انگشتان کردن عمل قوم لوط است.

      و نیز از آن حضرت منقول است که حضرت جبرئیل به حضرت رسول صلی الله علیه و آله
گفت هر کس از امت تو که انگشتر در دست راست کند و ببینم او را که در قیامت متحیر مانده
است دستش را بگیرم و به تو و به حضرت امیرالمؤمنین برسانم.

       در روایت معتبر منقول است که شخصی را از برابر حضرت امام محمد باقر علیه السلام
 گذرانیدند که تازیانه بسیار بر او زده بودند، فرمود انگشتر عقیق او کجاست؟ اگر با او بود تازیانه
نمی خورد.

امام صادق علیه السلام : انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و صاحب آن عاقبتش به
خیر و نیکی باشد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش
بر آورده می شود.

امام صادق علیه السلام : انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است .

امام صادق علیه السلام : هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت
کارش ا لبته نیکو باشد .

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : انگشتر عقیق در دست کنید مادامی که آدم آن را با خود
داشته باشد اندوهی به او نمی رسد.

امام علی علیه السلام :  دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت که با آن
نباشد .

آقا علی بن موسی رضا علیه السلام : انگشتر یاقوت در دست کنید  که پریشانی را برطرف
می کند.

امام موسی کاظم علیه السلام : انگشتر زرد در دست کنید که موجب آسانی است و درآن
هیچ دشواری نباشد .

امام رضا علیه السلام : انگشتر " زبر جد " در دست داشتن فقر را به توانگری بدل میکند و هر
که انگشتری یاقوت زرد در دست کند فقیر نشود.

 ( نکاتی علمی )

دکتر  احمد علی آقا رفیعی

"لا تختموا بغیر الفضه فان رسول الله علیه و آله قال" جز انگشتر نقره بدست مکنید زیرا پیامبر فرمود خدا پاک نکند دستی که در آن انگشتر آهن باشد.

نقره صد ها بار بیش از سایر مواد ضد عفونی کننده موثر است و 650 میکرب را از بین می برد . شاید خود شما که همیشه یک انگشتر نقره با نگین عقیق در دست دارید ,اطلاع نداشته باشید که چه خاصیت بزرگی در این فلز گرانبها هست وچگونه بدون اینکه خود بدانید  مراقب سلامت شماست.اخیرا"  دکتر هاری مارکراف استاد  پزشکی دانشگاه سانت دویس  پس از آزمایشهای متعدد اعلام کرد که نقره صدها بار بیش از سایر داروهای ضد عفونی و ضد میکرب , میکربها را از بین می برد در حالیکه  نقره به تنهایی می تواند   650  میکرب را نابود کند  بدون اینکه مانند  دیگر ضد عفونیها عوارض بعدی بر جای گذارد.استاد دیگری بنام  چالز  فوکس  دارویی از نقره تهیه کرده است  به نام   سولفادیازین نقره , که در معالجه سر ما خوردگی و جوش های پوستی و در  هفتاد در صد سوختگیهای جلدی مورد استفاده قرار می گیرد .همچنین شر کت های هواپیمایی انگلستان , سویس , آلمان , اسکاندیناوی, فرانسه ,کانادا , ایتالیا  , ژاپن  و... از آن در داخل هواپیما به عنوان یک میکرب کش قوی استفاده می کنند  . حتی در سویس برای ضد عفونی کردن آب آشامیدنی شهر از نقره استفاده می کنند. فضه ( نقره ) در تفریح و دلگشایی قلب , نزدیک به  یا قوت  است . برای بد بویی دهان  و رفع رطوبتهای لزج و عفونت بلغم و مالیخولیا , دیوانگی , وسواس , سرفه , استسقا , طحال , سنگ مثانه و کلیه ها سودمند است . ضمادش تحلیل  برنده  ورمها  و با جیوه کشته شده برای رفع بواسیر  مفید است .نقره در  داروهای  چشم جهت روشنایی  و تقویت  چشم سودمند است  , مصلح ضرر   نقره ,   کتیرا  است . گوگرد خام باعث  سیاهی آن می شود  اما  مالیدن نمک رفع سیاهی آن کند  فلز سیم با گوگرد در حرارت سولفور دارژان بوجود می آید  ارنگ این واکنش شیمیایی  به   شرح زیر  است.

در حدیث معتبر از امام موسی (ع) سوال کردند که به چه علت حضرت امیر المومنین (ع) انگشتر دردست راست می کردند؟فرمود زیرا که آنحضرت پیشوای اصحاب یمین است که در قیامت نامه هایشان را به دست راست می دهند.وحضرت رسول (ص) انگشتر را دردست راست می کردندواین علامتی است برای شیعیان ما که به این علامت ایشان را می شناسند وبه محافظت کردن در وقت نمازهای پنجگانه وبه دادن زکات وبه قسمت کردن مال خود با برادران مومن خود وامر به نیکی ها کردن ونهی از بدی ها کردن واز حضرت امیرالمومنین (ع) منقول است که حضرت جبرئیل به حضرت رسول (ص) گفت هرکه انگشتر در دست راست کند وغرضش سنت ومتابعت تو باشد وببینم او را که در قیامت متحیر مانده است دستش بگیرم وبه تو به حضرت امیرالمومنین برسانم.واز حضرت صادق منقول است که از سنت پیغمبران انگشتر در دست راست کردن است واز حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود هر که انگشتری دردست چپ داشته باشد که نام خدا در آن باشد دروقت استنجا بدرآورد ودر دست دیگر کند واز حضرت صادق (ع) منقول است که حضرت رسول(ص) نهی فرمود از انگشتر دردست شهادت کردن وانگشت میان واز حضرت صادق منقول است که انگشتر را به بند پایین انگشت برسانید ودرروایتی وارد شده است که انگشتر به سرانگشت کردن عمل قوم لوط است.

در بیان جنس انگشتر

سنت است که انگشتر از نقره باشد انگشتر طلا دردست مردان حرام است وانگشتر آهن وبرنج وفولاد برای  مردان وزنان مکروه می باشد در چندین حدیث معتبر منقول است است که حضرت رسول (ص) به حضرت امیرالمومنین فرمود یا علی انگشتر طلا در دست مکن که آن زینت تو است در بهشت. (حلیة المتقین)

( رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا 10 سوره کهف)
 
نگین انگشتری هفت جلاله مغناطیسی

حکاکی نگین انگشتر یا دستی

نگین حدید سینی دعای هفت جلاله نگین حدید سینی دعای هفت جلاله
نگین حدید سینی مغناطیسی : دعای هفت جلاله رو و زیر آن حک شده است

امام صادق (ع): بد نمی دانم در دست کردن انگشتر حدید را وقتی که به دیدن کسی رود که از او ترسد از اهل شر برای آنکه شر او ساکن می شود و انگشتر حدید شیاطین را دور می کند

       روی نگین :

سطر اول اَعُوذُ بِجَلالِ اللّهِ
 سطر دوم اَعُوذُ بِکَلِماتِ اللّهِ
 سطر سوم اَعُوذُ بِرَسوُلِ اللّهِ

زیر نگین :

سطر اول امَنْتُ بِاللّهِ و کتبه
 سطر دوم اِنّى واثِقٌ بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ

دور نگین :

  اَشْهَدُ اَنْ لا اله اِلاّ اللّهُ مُخْلِصا
     جهت نیرومندی و قوت مفید است
    باعث دوری اجانین و شیاطین می شود
    از شر هر موجودی در امان می دارد
    اثر چشم بد را از بین می برد

    باعث آسانی وضع حمل می شود. (البته این نگین به هیچ وجه به زنان باردار توصیه نمی شود چون برای جنین خطر دارد.)

    برای اجابت حاجات دشوار نیک است
    باعث ایمنی از ترس می شود

    امام صادق (ع): بد نمی دانم در دست کردن انگشتر حدید را وقتی که به دیدن کسی رود که از او ترسد از اهل شر برای آنکه شر او ساکن می شود و انگشتر حدید شیاطین را دور می کند


    هرکس دعای هفت جلاله را بر روی سنگ حدید نقش کند و آن را همراه دارد از شر اجنه و افراد مبتلا به جن در امان می ماند و گشایش در کارهایش پیدا می شود

    برای مسئولین مملکتی ونیز اشخاصی که گرفتاریهای بسیار شدیدی دارند استفاده از آن در ایام گرفتاری توصیه می گردد
    در مناقب آمده است که یکی از انگشترهای حضرت علی (ع) انگشتر حدید سینی بوده که برای قوتش دست می کرده است
    حدید سینی هنگام رویایی با اهل شر، آن ها را خاموش و نیز دشمنی های جن و انس را از بین می برد
 
یاقوت سرخ

یاقوت سرخ به مراتب کمیاب تر از الماس است وهمواره در تمام دنیا و در طول تاریخ مورد تحسین و اعجاب همگان بوده است. یاقوت سرخ از چنان ارزش والایی برخوردار است که حتی در انحیل عقل و خرد را هم ارزیاقوت سرخ تشبیه نموده اند. قدیمیان معتقد بودند که یاقوت سرخ صاحبش را از بداقبالی محافظت کرده و درگیری ها و گرفتاریهای او را برطرف می کند. به نظر آنان این سنگ موجب می شود صاحبش همیشه با همسایگانش در صلح و آرامش زندگی کند و نیز باعث تداوم و حفظ مقام و منزلت و ملک و ثروت او می شود.
«نیروی حمایت کننده» یاقوت زمانی بیشتر می شود که این سنگ را در مصنوعات جواهرکار بگذارند. بخصوص اگر در سمت چپ بدن استفاده شود. بسیاری معتقد بودند که یاقوت سرخ مانند یک شعله درخشان درونی است که تا ابد می سوزد. یاقوت سرخ که به دلیل زیبایی منحصر به فرد و کمیابی اش به عنوان سلطان سنگ های قیمتی شناخته شده است، نامش از یک لغت لاتین به نام را برگرفته شده که به معنای سرخ است . یاقوت سرخ هم مانند یاقوت کبود از خانواده کوراندوم است ولی فقط رنگ سرخ بهترین رنگ برای این سنگ است، رنگی قرمز و شفاف با سایه روشن های بسیار کمرنگ آبی که در یاقوت سرخ به وضوح قابل تشخیص است. یاقوت های برمه ای بهترین نوع یاقوت سرخ به شمار می روند. یکی از راههای متداول و مرسوم در بهینه سازی یاقوت سرخ این است که آنها را حرارت می دهند تا شکل ظاهری و رنگ آنها بهبودیابد. یاقوت را هم مانند تمام سنگهای قیمتی دیگر، باید از خراشیدگی و ضربات محکم حفظ نمود.
بهترین نوع یاقوت سرخ که مصرف آن پیشینه تاریخی دارد از برمه تأمین می شود. البته این سنگ در کشورهای تایلند ، ویتنام ، سریلانکا ، کنیا ، تانزانیا ، کامبوج ، افغانستان و هندوستان نیز یافت می شود. 
  
 یاقوت سرخ در شاهنامه

شاهنامه گنجینه‌ای از فرهنگ و هویت قوم ایرانی است زیرا در ابعاد گوناگون، بسیاری از باورها و پندارهای کهن ایرانیان را در خود نهفته دارد. نگرش اقوام کهن درباره ماهیت آسمان، به عنوان پدیده‌ای اسرارآمیز، یکی از مباحث گسترده دنیای اساطیری و آیینی است که بیشتر بینش‌های آدمی، به نوعی با آسمان و اسرار آن گره خورده است.

از دیرزمان، یکی از پرسش‌های مهم انسان، پرسش درباره ماهیت و جنس آسمان بوده است و چون برای این پهنه پررمز و راز به پاسخی روشن دست نمی‌یافت، به ناچار تلاش می‌نمود تا با تحلیل‌های اساطیری، پاسخی برای مجهول خود بیابد و این خود یکی از عوامل شکل‌گیری اسطوره‌ها در ذهن بشر بوده است.

هر یک از اساطیر ملل، برای آسمان جنسی قائل شده‌اند. برای مثال در آیین مانی، آسمان از جنس پوست دیوان، در اساطیر هند از مردمک چشم نارایانا و در اساطیر چین از پوسته تخم‌مرغ است. (هادی، 1377: 147، 182، 195 و...) مردم باستان نیز گاهی آن را از جنس خماهن (فلز گداخته)‌ پنداشته‌اند. (بهار، 1362: 18)‌ در اوستا جنس آسمان از سنگ است. (اورشیدری، 1371: 109)‌

در بعضی از آثار دوره اسلامی، مطابق آیه یازدهم سوره فصلت، جنس آسمان را از دود دانسته‌اند. (محمد بن قطان، 1370)‌ البته به نظر می‌رسد، این آثار برداشتی نادرست از قرآن داشته‌اند زیرا در آیه موردنظر، آسمان پیش از آفرینش به دخان تشبیه شده است.

برخی از آثار نیز به ناتوانی بشر در ادراک ماهیت آسمان اقرار کرده‌اند. برای مثال در عجایب‌نامه آمده است: «... بدان که حکما گویند، در ماهیت آسمان و کس نداند چیست؟ اگر فلک از آب بودی، قصد کردی به زیر، اگر از باد بودی، به هوا درآمیختی، اگر از خاک بودی،‌ قصد خاک کردی، اگر از آتش بودی، همرنگ آفتاب بودی، پس علم آن آفریدگار داند که چیست؟» (همدانی، 1375: 21ـ20)‌

به طور قطع در قرن چهارم نیز یکی از پرسش‌ها و مجهولات بشر آسمان بود و فردوسی با نگاهی اساطیری در مقدمه شاهنامه می‌گوید: «جنس آسمان از یاقوت سرخ است»:

ز یاقوت سرخ است چرخ کبود
نه از آب و باد و نه از گرد و دود

شاهنامه‌پژوهان درباره این بیت، نظریات متفاوتی بیان کرده‌اند. برخی آن را به دلیل نامفهوم بودن، از ابیات الحاقی شاهنامه دانسته‌اند. برای نمونه، مرحوم دکتر زریاب خویی نوشته‌اند: این بیت «از لحاظ معنی سست و نامعقول است. چرخ کبود اگر از یاقوت سرخ است، پس چرا کبود است؟ و اگر یاقوت از جنس یکی از عناصر چهارگانه است؛ یعنی: خاک، پس چرا در مصراع دوم می‌گوید که چرخ کبود از گرد یعنی: خاک و دود یعنی: آتش نیست؟» (زریاب خویی، 1374، ص19ـ16)‌.

به نظر دکتر کزازی: «به درستی دانسته نیست که چرا فردوسی گوهر و گونه آسمان را از یاقوت شمرده است. اما ساختار معنایی و نحوی بیت آشکارا گویای آن است که خواست وی از این سخن، پنداری شاعرانه نیست و باوری باستانی را در آن باز نموده است. [زیرا] در باورشناسی باستانی، آسمان از گونه و گوهر سنگ پنداشته می‌شده است.» (کزازی: 1379، 200)‌ در آثار دیگر شاهنامه‌پژوهان نیز توضیحی برای این بیت ذکر نشده است. (یاحقی: 1370، 4)‌

اما برای یاقوتین بودن فلک و این نگاه اسطوره‌ای فردوسی به آسمان، دلایلی هست که می‌توان در تحلیل این بیت از آنها بهره جست. در این بیت، واژه سرخ برای یاقوت، حشو نیست، زیرا یاقوت گونه‌هایی دارد: «سرخ، زرد، کبود، سبز و سپید» (شه مردان بن ابی الخیر: 1362، 259)‌ و از این انواع «بهترین یاقوت، یاقوت سرخ است.» (مطهر جمالی یزدی: 1346، 189)‌ برای یاقوت نیز خواصی ذکر نموده‌اند: «یاقوت جمله سنگ سخت است و گرم... و طاعون و وبا را باز دارد و هر که بپوشد، به چشم بزرگان عزیز باشد و کارها گشاده گردد.» (شه مردان بن ابی‌الخیر؛ همان)‌

درباره یاقوت نیز از پیامبر(ص)‌ در «الدر المنثور» سیوطی و بحارالانوار علامه مجلسی حدیثی نقل شده است: «العرش من یاقوته حمراء» (شمیسا؛ 1377، 46، 1148 و 1150)‌

یکی از مهم‌ترین منابعی که می‌توان برای تحلیل این بیت، بدان استناد نمود مروج الذهب است زیرا نویسنده‌ آن ـ که تقریبا معاصر با فردوسی است ـ برای هریک از طبقات آسمان، جنسی ذکر کرده است: «آسمان دنیا از زمرد سبز، آسمان دوم از سیم سپید، آسمان سوم از یاقوت سرخ، آسمان چهارم از در سپید، آسمان پنجم از طلای سرخ، آسمان ششم از یاقوت زرد و آسمان هفتم از نور است.» (مسعودی: 1370، 20)‌

بنابراین می‌توان گفت که فردوسی در این بیت مطابق یکی از باورهای اساطیری زمان خود، جنس آسمان را یاقوتین، قلمداد کرده است و سخن مسعودی هم دلیلی برای این مدعاست. لذا این بیت فردوسی سست ، بی‌معنی و الحاقی نیست و این بیت را می‌توان نخستین بیت فردوسی برای ورود به مباحث اساطیری شاهنامه به حساب آورد.
 
 یاقوت سرخ در شاهنامه

شاهنامه گنجینه‌ای از فرهنگ و هویت قوم ایرانی است زیرا در ابعاد گوناگون، بسیاری از باورها و پندارهای کهن ایرانیان را در خود نهفته دارد. نگرش اقوام کهن درباره ماهیت آسمان، به عنوان پدیده‌ای اسرارآمیز، یکی از مباحث گسترده دنیای اساطیری و آیینی است که بیشتر بینش‌های آدمی، به نوعی با آسمان و اسرار آن گره خورده است.

از دیرزمان، یکی از پرسش‌های مهم انسان، پرسش درباره ماهیت و جنس آسمان بوده است و چون برای این پهنه پررمز و راز به پاسخی روشن دست نمی‌یافت، به ناچار تلاش می‌نمود تا با تحلیل‌های اساطیری، پاسخی برای مجهول خود بیابد و این خود یکی از عوامل شکل‌گیری اسطوره‌ها در ذهن بشر بوده است.

هر یک از اساطیر ملل، برای آسمان جنسی قائل شده‌اند. برای مثال در آیین مانی، آسمان از جنس پوست دیوان، در اساطیر هند از مردمک چشم نارایانا و در اساطیر چین از پوسته تخم‌مرغ است. (هادی، 1377: 147، 182، 195 و...) مردم باستان نیز گاهی آن را از جنس خماهن (فلز گداخته)‌ پنداشته‌اند. (بهار، 1362: 18)‌ در اوستا جنس آسمان از سنگ است. (اورشیدری، 1371: 109)‌

در بعضی از آثار دوره اسلامی، مطابق آیه یازدهم سوره فصلت، جنس آسمان را از دود دانسته‌اند. (محمد بن قطان، 1370)‌ البته به نظر می‌رسد، این آثار برداشتی نادرست از قرآن داشته‌اند زیرا در آیه موردنظر، آسمان پیش از آفرینش به دخان تشبیه شده است.

برخی از آثار نیز به ناتوانی بشر در ادراک ماهیت آسمان اقرار کرده‌اند. برای مثال در عجایب‌نامه آمده است: «... بدان که حکما گویند، در ماهیت آسمان و کس نداند چیست؟ اگر فلک از آب بودی، قصد کردی به زیر، اگر از باد بودی، به هوا درآمیختی، اگر از خاک بودی،‌ قصد خاک کردی، اگر از آتش بودی، همرنگ آفتاب بودی، پس علم آن آفریدگار داند که چیست؟» (همدانی، 1375: 21ـ20)‌

به طور قطع در قرن چهارم نیز یکی از پرسش‌ها و مجهولات بشر آسمان بود و فردوسی با نگاهی اساطیری در مقدمه شاهنامه می‌گوید: «جنس آسمان از یاقوت سرخ است»:

ز یاقوت سرخ است چرخ کبود
نه از آب و باد و نه از گرد و دود

شاهنامه‌پژوهان درباره این بیت، نظریات متفاوتی بیان کرده‌اند. برخی آن را به دلیل نامفهوم بودن، از ابیات الحاقی شاهنامه دانسته‌اند. برای نمونه، مرحوم دکتر زریاب خویی نوشته‌اند: این بیت «از لحاظ معنی سست و نامعقول است. چرخ کبود اگر از یاقوت سرخ است، پس چرا کبود است؟ و اگر یاقوت از جنس یکی از عناصر چهارگانه است؛ یعنی: خاک، پس چرا در مصراع دوم می‌گوید که چرخ کبود از گرد یعنی: خاک و دود یعنی: آتش نیست؟» (زریاب خویی، 1374، ص19ـ16)‌.

به نظر دکتر کزازی: «به درستی دانسته نیست که چرا فردوسی گوهر و گونه آسمان را از یاقوت شمرده است. اما ساختار معنایی و نحوی بیت آشکارا گویای آن است که خواست وی از این سخن، پنداری شاعرانه نیست و باوری باستانی را در آن باز نموده است. [زیرا] در باورشناسی باستانی، آسمان از گونه و گوهر سنگ پنداشته می‌شده است.» (کزازی: 1379، 200)‌ در آثار دیگر شاهنامه‌پژوهان نیز توضیحی برای این بیت ذکر نشده است. (یاحقی: 1370، 4)‌

اما برای یاقوتین بودن فلک و این نگاه اسطوره‌ای فردوسی به آسمان، دلایلی هست که می‌توان در تحلیل این بیت از آنها بهره جست. در این بیت، واژه سرخ برای یاقوت، حشو نیست، زیرا یاقوت گونه‌هایی دارد: «سرخ، زرد، کبود، سبز و سپید» (شه مردان بن ابی الخیر: 1362، 259)‌ و از این انواع «بهترین یاقوت، یاقوت سرخ است.» (مطهر جمالی یزدی: 1346، 189)‌ برای یاقوت نیز خواصی ذکر نموده‌اند: «یاقوت جمله سنگ سخت است و گرم... و طاعون و وبا را باز دارد و هر که بپوشد، به چشم بزرگان عزیز باشد و کارها گشاده گردد.» (شه مردان بن ابی‌الخیر؛ همان)‌

درباره یاقوت نیز از پیامبر(ص)‌ در «الدر المنثور» سیوطی و بحارالانوار علامه مجلسی حدیثی نقل شده است: «العرش من یاقوته حمراء» (شمیسا؛ 1377، 46، 1148 و 1150)‌

یکی از مهم‌ترین منابعی که می‌توان برای تحلیل این بیت، بدان استناد نمود مروج الذهب است زیرا نویسنده‌ آن ـ که تقریبا معاصر با فردوسی است ـ برای هریک از طبقات آسمان، جنسی ذکر کرده است: «آسمان دنیا از زمرد سبز، آسمان دوم از سیم سپید، آسمان سوم از یاقوت سرخ، آسمان چهارم از در سپید، آسمان پنجم از طلای سرخ، آسمان ششم از یاقوت زرد و آسمان هفتم از نور است.» (مسعودی: 1370، 20)‌

بنابراین می‌توان گفت که فردوسی در این بیت مطابق یکی از باورهای اساطیری زمان خود، جنس آسمان را یاقوتین، قلمداد کرده است و سخن مسعودی هم دلیلی برای این مدعاست. لذا این بیت فردوسی سست ، بی‌معنی و الحاقی نیست و این بیت را می‌توان نخستین بیت فردوسی برای ورود به مباحث اساطیری شاهنامه به حساب آورد.

یاقوتایجاد خوشبختی، شادی، عشق ورزی، آرامش، شجاعت، محافظت در برابر امواج منفی، از بین برنده غم، ضد‌ بیری، بیوند زوجین، روشن بینی، ایجاد حس همدردی.
فواید خواص:
1. یاقوت سرخ جهت تصفیه شدن خون و تنظیم فشار خون استفاده می شود .
2. آویختن یاقوت سرخ بر گردن مانع لخـــته شدن خون در بدن گردیده و از سکته جلوگیری می کند .
3. اگر کسی یاقوت سرخ به همراه داشته باشد به بیماری های ویروسی خطرناک و واگیر دار مبتلا نمی شود .
4. اگر کسی دائما یاقوت به همراه داشته باشد در چشم مردم با هیبت و شکوه جلوه گر می شود و کسب و درآمدش رونق می گیرد.
تقویت :
قلب ، گردش خون، مغز اعصاب، استخوان ها، عضلات، بینایی، بویایی، کلیه ها، چشم ها، دستگاه گوارش.

 
ایجاد خوشبختی، شادی، عشق ورزی، آرامش، شجاعت، محافظت در برابر امواج منفی، از بین برنده غم، ضد‌ بیری، بیوند زوجین، روشن بینی، ایجاد حس همدردی.


فواید خواص:
1. یاقوت جهت تصفیه شدن خون و تنظیم فشار خون استفاده می شود .
2. آویختن یاقوت بر گردن مانع لخته شدن خون در بدن گردیده و از سکته جلوگیری می کند .
3. اگر کسی یاقوت به همراه داشته باشد به بیماری های ویروسی خطرناک و واگیر دار مبتلا نمی شود .
4. اگر کسی دائما یاقوت به همراه داشته باشد در چشم مردم با هیبت و شکوه جلوه گر می شود و کسب و درآمدش رونق می گیرد.

تقویت :
قلب ، گردش خون، مغز اعصاب، استخوان ها، عضلات، بینایی، بویایی، کلیه ها، چشم ها، دستگاه گوارش


اسم یاقوت سرخ از کلمه لاتین روبئوس RUBEUS  به معنای سرخ و واژه مترادف کبود سفیر SAPPHIRE  به معنای آبی در زبان یونانی است.حدود 1800 میلادی یاقوت سرخ و کبود را جزء کانی هایی از گروه کروندم CORUNDUM  شناسایی کردند. فلز رنگ ساز در یاقوت سرخ کروم است و سایه های قهوهای موجود در رنگ بعضی یاقوت های سرخ به علت وجود مقدار بسیار کمی فلزآهن در ترکیبات شیمیایی آن است.بهترین رنگ در یاقوت سرخ قرمز خالص با سایه های آبی رنگ می باشد، که معروف به « خون کبوتری » است.یاقوت سرخ نتراشیده ی مات بدون درخشش و دارای جلای روغنی است، ولی پس از تراش درخشش آن ممکن است به اندازه برلیان نیز برسد.پس از الماس یاقوت سرخ سخت تریم جواهر محسوب می شود.تکه های یاقوت سرخ درشت بندرت یافت شده است و یاقوت همیشه با کانی هایی مانند یاقوت کبود توپاز، تورمالین همراه می باشد.هیچ ضابطه ای برای مشخص کردن یاقوت سرخ از یاقوت کبود وجود نداردو به همین دلیل به سنگ های قرمز روشن، صورتی یا بنفش نیز معمولا با واژه یاقوت کبود خوانده می شود.عنصر رنگ دهنده در یاقوت کبود آهن و تیتانیوم است و در انواع بنفش رنگ وانادیوم است.بهترین رنگ در یاقوت کبود آبی گل ذرتی خالص می باشد. ذخایر اصلی یاقوت در برمه، تایلند، سریلانکا، تانزانیا است.معادن مهم یاقوت کبود امروزه در قاره استرلیا و سیرلانکا و تایلند می باشد.
این سنگ در اروپا در اواخر قرون وسطی سنگ مورد علاقه کشیشان بوده است. امروزه ذخایر یاقوت در برمه، تایلند و سریلانکا وجود دارد که نوع سرخ و شفاف آن بعد از الماس گرانبها ترین سنگ زینتی است، این سنگ هر چه بزرگ تر و سرخی آن خوش رنگ تر باشد گرانبها تر است. یاقوت سرخ و درشت شبیه دانه های انار است و یکی از سنگ های مورد توجه خانم ها به حساب می آید؛ خصوصا زمانی که قرار باشد این جواهر یاقوت نشان را با لباس های شب هماهنگ کنند. باید توجه داشته باشید که این سنگ بسیار حساس است و نباید بر آن فشار وارد شود و مواد شیمیایی مثل پاک کننده نقره برایش ضرر دارد. همچنین نباید حرارت ببیند چون باعث تغییر رنگ و شکستگی آن می شود. یاقوت قرمز پس از الماس سخت ترین کانی محسوب می شود و در سایز های بالا تر از 5 قیراط از الماس با ارزش تر است.


یاقوت کبود توسط ارتعاشات نورانی اش می تواند نیروی تولید کند تا سلولهای پوست، مو و ناخن ها اصلاح و ترمیم کندو از ریزش موها و طاسی می کاهد.
به بیماریهای که از اعصاب نشات می گیرد یاری می رساند. درد های عصبی مانند درد عصب ، درد رماتیسمس ،سر درد های شدید، نقرص یا بیماریهای مفصلی و درد های ناشی از آن ،قولنج، سوزش معده، ناراحتی های عمل، جراحی و دردهای سخت از جراحت های خطرناک را درمان می کند.تورم ها، زخم ها و خونریزی ها در نتیجه استفاده از یاقوت کبود کاهش می یابد.
برای ناراحتی های مزمن گوشی، فکی، سینوس های پیشانی و بطن ها موثر است. چشم ها و بینایی را تقویت می کند،برای آرام کردن عصبانیت، مبارزه بر علیه بی خوابی، سرگیجه و تعریق بیش از حد استفاده می شود .
به کسانی که یاقوت کبود را همراه خود دارند، درک و فهم روشنی می دهد وآنها را در برابر خشم و بی صبری حمایت می کند. گاهی اوقات یاقوت کبود را« سنگ خردمندان » نیز معرفی می کند. کبود مستقلا دارای انرژی خاص و مربوط به خود است و به صاحب آن انرژی مثبت تقویت کننده می دهد. گاهی اوقات یاقوت کبود را« سنگ خردمندان » نیز معرفی می کند.
یاقوت کبود سنگ واقعیت ،وفاداری، عقل و خرد است.
 
دانستنی هایی مفید درباره شرف الشمس

این کار فقط در یک روز سال که موکلین خورشید به زمین می آیند امکان پذیر است عملی است تقریبا مشکل و به قولی یکبار مصرف این روز را در اکثر کتابها 19 فروردین ذکر کرده اند و ساعت خاصی در روز میباشد 
شامل 5 اسم اعظم خداوند است. که به شکل های مختلفی دیده شده اند. و حتی گاهی 5 نام خداوند را بجای اشکال قرار میدهند و از آنجائیکه این کار فقط در یک روز سال که موکلین خورشید به زمین می آیند امکان پذیر است عملی است تقریبا مشکل و به قولی یکبار مصرف این روز را در اکثر کتابها 19 فروردین ذکر کرده اند و ساعت خاصی در روز میباشد.
نقش شرف شمس شامل پنج اسم اعظم خداوند است که آنها را کلمات مبارکه الله جمیل رحمن مومن و نور گفته اند و بجای نقش از پنج حرف اول آنها بصورت ا.ج.ر.م.ن میتوان استفاده کرد.این نقش را علاوه بر عقیق زرد بر روی پارچه یا کاغذ زرد رنگ نیزمی توان نوشت.
اهل این گونه فنون می‌گویند که اگر یک بار شرف الشمس به طریق مخصوص نوشته شود، دیگر احتیاجی به تکرار در سال بعد ندارد و اثرش باقی است .
حضرت آیت الله شیخ خلیل مبشر کاشانی با اشاره به نکات جالب و ناگفته ای در این باره ، مبحث شرف الشمس را جزء علوم غریبه دانست و مرقوم کرد: "شرف الشمس از علوم غریبه است، لکن درکتب متقدمین اعم از روایی وادعیه و اذکار اثری نیافتم، فقط متاخرین در چند قرن اخیر معتبر می دانند و بیاناتی درباره شرف الشمس وطریقه تکسیر آن به صورت مربع یا مسبع وغیره و نیز آثار و برکات آن مطالبی متذکر شده اند و بعضی آن را ماخوذ از اسم اعظم تلقی کرده اند و در کتاب جواهر مکنونه که از کتب خطی اذکار است و همچنین در کتاب السحاب اللئالی تالیف سید عبدالله بوشهری و کتب دیگر، آثاری از جمله دفع فقر و بیماری ها و حفظ از گزند جانوران و ایمنی از بلایا وکسب عزت و بزرگی متذکر شده اند."
 معظم له در ادامه افزود: "کفعمی هم در کتاب جنت الواقیه آورده اند که این حروف شکل، اسم اعظم است و در بعض کتب علمای شیعه دیدم که این شکل از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌باشد ولی سندی برای ادعای خود ذکر نکرده اند.
مرحوم شیخ بهائی نیز در کتاب سرالمستتر، در رابطه با این شکل که بعضا به شرف الشمس معروف شده مطالبی بیان فرموده است."
علامه مبشر کاشانی در پایان، به زمان و آداب و کیفیت شرف الشمس نیز اشاره و یادآور شد: "می گویند که شرف الشمس باید در روز 19 حمل که مطابق با روز 19 فروردین است از طلوع آفتاب تا ظهر برعقیق زرد ودر صورت عدم امکان بر کاغذ زردی نوشته شود و با خود حمل نماید ولی در تجدید آن در روز مذکور در سال های بعد شرط نشده است ولازم نیست."
همچنین حضرت آیت الله سید صادق روحانی نیز ابعاد خواندنی دیگری از شرف الشمس را بیان و مکتوب کرد: "اهل این گونه فنون می‌گویند که اگر یک بار شرف الشمس به طریق مخصوص نوشته شود، دیگر احتیاجی به تکرار در سال بعد ندارد و اثرش باقی است – ولی چون در طرز نوشتن آن اختلاف است، مثل شکل ستاره آن یا حرف میم آن، بعضی به همه وجوه آن می‌نویسند ، مثلا یک بار با ستاره پنج گوشه و یک بار با ستاره شش گوشه."
معظم له در پایان جوابیه خود به پرسش خبرنگار ما تکرار شرف الشمس در هر سال را لازم ندانست و مرقوم کرد: "به هر حال جدید تهیه کردن آن در هر سال لازم نیست." 
در این حال، حضرت آیت الله شیخ حسین مظاهری در پاسخی کوتاه و گویا، با اشاره به قابل اعتماد بودن شرف الشمس، افزود: "شرف الشمس مورد اعتماد است و اگر کسی داشته باشد تجدید لازم نیست."
 
احادیث معتبردر فضیلت انواع انگشتر
 
امام صادق (ع): انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و صاحب آن عاقبتش به خیر و نیکی باشد.
پیامبر (ص): هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش بر آورده می شود.
امام صادق (ع): انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است .
امام صادق(ع): هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت کارش البته نیکو باشد .
پیامبر اکرم( ص):انگشتر عقیق در دست کنید مادامی که آدم آن را با خود داشته باشد اندوهی به او نمی رسد.
امام علی (ع): دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت که با آن نباشد .
امام موسی کاظم(ع): انگشتر زرد در دست کنید که موجب آسانی است و درآن هیچ دشواری نباشد
پیامبر (ص) : خداوند عالمیان می فرماید که من شرم دارم از دستی که بسوی من بلند شود به دعا و در آن انگشتر فیروزه باشد پس او را نا امید بر گردانم .
امام صادق (ع): بد نمی دانم در دست کردن انگشتر حدید را وقتی که به دیدن کسی رود که از او ترسد از اهل شر برای آنکه شر او ساکن می شود و انگشتر حدید شیاطین را دور می کند و بدرستیکه هر کسی که انگشتر " در " در دست کند با نظر کردن به آن خداوند زیارت یا حج یا عمره در نامه عمل او بنویسد که ثوابش ثواب پیامبران و صالحان باشد .

 ناگفته هایی درباره شرف الشمس
                                                                                                                                                        شرف الشمس چیست ؟ چه آثاری دارد ؟ آداب آن چگونه است ؟ در چه روز واقع می شود ؟ آیا تکرار آن در هر سال لازم است ؟ وده ها سوال دیگر؛ از جمله نکاتی است که علیرغم مبتلا به بودن اذهان مردم به این موضوع ،غالبا در رسانه های دینی به آن پرداخته نشده است.

خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی لبیک به منظور تنویر افکار عمومی با طرح پرسشی دراین باره، نظرات مراجع بزرگوار را جویا شد.

به گزارش لبیک؛ حضرت آیت الله مبشر کاشانی با اشاره به نکات جالب و ناگفته ای در این باره ، مبحث شرف الشمس را جزء علوم غریبه دانست ومرقوم کرد:

"شرف الشمس از علوم غریبه است، لکن درکتب متقدمین اعم از روایی وادعیه و اذکار اثری نیافتم ، فقط متاخرین در چند قرن اخیر معتبر می دانند و بیاناتی درباره شرف الشمس وطریقه تکسیر آن به صورت مربع یا مسبع وغیره و نیز آثار و برکات آن مطالبی متذکر شده اند و بعضی آن را ماخوذ از اسم اعظم تلقی کرده اند و در کتاب جواهر مکنونه که از کتب خطی اذکار است و همچنین در کتاب السحاب اللئالی تالیف سید عبدالله بوشهری و کتب دیگر، آثاری از جمله دفع فقر و بیماری ها و حفظ از گزند جانوران و ایمنی از بلایا وکسب عزت و بزرگی متذکر شده اند."

معظم له در ادامه افزود: "کفعمی هم در کتاب جنت الواقیه آورده اند که این حروف شکل ، اسم اعظم است و در بعض کتب علمای شیعه دیدم که این شکل از امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد ولی سندی برای ادعای خود ذکر نکرده اند.

مرحوم شیخ بهائی نیز در کتاب سرالمستتر ، در رابطه با این شکل که بعضا به شرف الشمس معروف شده مطالبی بیان فرموده است."

علامه مبشر کاشانی در پایان ، به زمان و آداب و کیفیت شرف الشمس نیز اشاره و یادآور شد: " می گویند که شرف الشمس باید در روز 19 حمل که مطابق با روز 19 فروردین است از طلوع آفتاب تا ظهر برعقیق زرد ودر صورت عدم امکان بر کاغذ زردی نوشته شود و با خود حمل نماید ولی در تجدید آن در روز مذکور در سال های بعد شرط نشده است ولازم نیست."


همچنین حضرت آیت الله روحانی نیز ابعاد خواندنی دیگری از شرف الشمس را بیان و مکتوب کرد:
"اهل این گونه فنون می گویند که اگر یک بار شرف الشمس به طریق مخصوص نوشته شود، دیگر احتیاجی به تکرار در سال بعد ندارد و اثرش باقی است – ولی چون در طرز نوشتن آن اختلاف است ، مثل شکل ستاره آن یا حرف میم آن، بعضی به همه وجوه آن می نویسند ، مثلا یک بار با ستاره پنج گوشه و یک بار با ستاره شش گوشه."

معظم له در پایان جوابیه خود به پرسش خبرنگار ما تکرار شرف الشمس در هر سال را لازم ندانست ومرقوم کرد:

"به هر حال جدید تهیه کردن آن در هر سال لازم نیست. "

در این حال ، حضرت آیت الله مظاهری در پاسخی کوتاه و گویا ، با اشاره به قابل اعتماد بودن شرف الشمس ، افزود: "شرف الشمس مورد اعتماد است و اگر کسی داشته باشد تجدید لازم نیست."

   
نگین شرف الشمس ضمن اینکه از عقیق اصل تهیه میشود مزیت دیگری هم دارد وآن موجب شده تا هم کمیاب وهم پرطرفدار باشد وآن طلسمی است که روایات فراوانی دال بر اسم اعظم بودن آن متواتر آمده است .این نقوش فقط درنوزدهم فروردین هرسال که به روز شرف الشمس معروف است در ساعات محدودی وبا آداب مخصوص آن بر عقیق اصل حک میشود .اگر خارج از این ساعات حک شود خاصیت های لازم را نداشته وبی اثر خواهد بود .چون این نگین ها را توسط اساتید انگشت شماری حک میشوند ودر این ساعات منحصر بفرد تنها تعداد بسیار محدودی را میتوانند تهیه نمایند کمیابی و پرطرفداری اش را موجب میشود.مشابه این نگین در بازار یافت میشود ولی در بموقع نوشته شدن آن تردید های فراوان وجود دارد
این نگین دارای خواص ذیل است
گشایش امور ومشکلات . باز شدن ابواب رزق وروزی .عزت ومقام رفیع یافتن .حفاظت از شر بلایا ودشمنان .حفاظت اموال .حفاظت در مقابل بد گویان زبان بند .بخت گشای بسیار موثر.
جلب محبت واحترام ومجذوب نمودن افراد .

 
 شرف الشمس نامیده می شود در کتاب «جنه الوافیه» مشهور به «مصباح کفعمی» آمده است (مصباح کفعمی کتابی نسبتا" معکتبر در ادعیه است).
گفتنی است که مرحوم کفعمی، سند معتبری برای این مطلب ذکر نکرده و تنها گفته است : این حروف شکل اسم اعظم است . بعد در حاشیه کتاب می گوید: در بعضی از کتاب های علمای شیعه دیدم که این شکل از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است . به نظر می رسد بیان چنین نقلی محکم نیست ; چون سند این روایت تا امیرالمؤمنین (ع) ذکر نشده است . مرحوم شیخ بهایی هم همین شکل را در کتاب «سر المستتر» با اندکی تغییر آورده است.
البته در کتاب های یاد شده این شکل به «شرف الشمس» نامیده نشده است و احتمالا تشخیص اساتید علم ختوم و اذکار این بوده که این شکل در شرف شمس - که نوزدهم فروردین ماه است - نوشته شود که ساعت خوبی است و باعث تأثیر بیشتر این شکل خواهد بود. برای نوشتن این شکل یا حک آن بر روی انگشتر، در نوزدهم فروردین سند مکتوبی یافت نشد; اما از برخی بزرگان (مثل مرحوم کشمیری) این مطلب شنیده شده است.
از سنگ شرف الشمس برای : چشم زخم ، گشایش امور ،برآورده شدن آرزوها ،افزایش رزق وروزی استفاده می گردد.
یک نکتهدیگر آنکه :
در روز شرف الشمس شکل شرف الشمس که در پائین آمده است را از ساعت 11 ظهر تا ساعت 23 روی طلا ، عقیق زرد ، پارچه زرد کشیده و یا حک نموده و یا با خط زرد روی کاعذ و یا پارچه می نویسید و دعای آورده شده را خوانده و نوشته و بعد هر حاجتی که از خدا دارید را زیر دعا می نویسید و درقرآن میگذارید انشاالله برآورده می شود.
 
 
این دعا(شرف الشمس) در روز 19 فروردین هر سال برای برآورده شدن حاجات نوشته می شود،از طلوع تا غروب آفتاب فرصت دارید دعا را بنویسید و در زیر آن حاجاتتان را بیان کنید و در قرآن قرار دهید. انشاء الله حوائجتان برآورده خواهد شد.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
اَللّهُم اِنّی اَسئَلُکَ بِالهاءِ مِنْ اِسمِکَ الْاَعظَم و بالثَلآثِ العِصّیِ و بالالَفِ المُقَّّوِم و بِالمِیمِ الطَمیس الاَبتَر و بالسِّلمِ و بالاَربَعَه الَتِی ه‍ِی کالکَفِ بِلا مُعصَم و بِالهاءِ المَشقُوقَه و بالواوِ المُعظَّم صوره اِسمکَ الشَّریفِ الاَعظَم اَن تُصَلِیَ علی سَیِّدِنا مُحمَّدِ وَ آلِهِ بعدد حروف ماجری بِالقلم و اَن تَقضِی حاجَتِی.

  خواص  سنگ  جید سبز ( یشم ) Green Jade   :
ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

سنگ ماه تولد فروردین و اردیبهشت و خرداد و مهر

جید، نمادی از آرامش و خلوص است
جذب موفقیت و رفاه و خوشبختی
ثبات شخصیت و افزایش خودکفایی
آزاد نمودن ذهن از افکار منفی
تصفیه ارگان های بدن
برای درمان مشکلات کلیه و غدد آدرنال
کمک باروری و زایمان
تعادل مایعات بدن
سنگ آرمانی برای ارتباط با ارواح و دنیای متافیزیک
محافظ و سپر در مراسم روحانی و مذهبی
برای طول عمر کاربرد فراوانی دارد
محافظ بسیار قوی و به ویژه برای کودکان در برابر بیماری
برای کمک به درک بهتر از جنس مخالف
بسیار عالی برای رونق کسب و کار و برکت زندگی

   ابن شهر آشوب نقل می کند که : روزی جبرئیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت : یا رسول الله ! پروردگارم بر تو درور و سلام می فرستد و می فرماید : انگشترت را در دست راست کن و نگین آن را هم عقیق قرار بده و به پسر عمویت علی نیز بگو انگشترتش را در دست راست کند و نگین آن را هم عقیق قرار دهد. پیامبر پیام جبرئیل را به علی علیه السلام رسانیدند . حضرت علی علیه السلام عرضه داشت : یا رسول الله عقیق چیست ؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله  فرمود : عقیق کوهی در کشور یمن است .

روزی امیر مومنان از کنار جسد کشته ای می گذشتند که انگشتری با نگین عقیق در دست داشت . در این حال حضرت فرمود : انگشترش را برای من بیاورید . همراهان حضرت انگشتر مرد مقتول را از دستش درآوردند و به حضرت دادند . امیر مومنان نگاهی به آن انگشتر کردند و فرمودند : برای چه از صاحبت که تو را در دست داشت محافظت نکردی ؟ ( و مانع کشته شدنش نشدی ؟ ) پس انگشتر به صدا در آمد و گفت : یا علی من عقیق یمانی نیستم .
فضائل سنگ عقیق
1-نخستین سنگ ایمان آورنده به خدا ، پیامبر و ائمه علیهم السلام
سلمان فارسی روایت می کند که روزی پیامبر اکرم به امیر مومنان فرمود : یا علی انگشتر را در دست راست کن تا از دسته مقربان الهی باشی .حضرت عرضه داشت : یا رسول الله، مقربان درگاه الهی چه کسانی هستند ؟ پیامبر فرمود : آنها جبرئیل و میکائیل اند . باز حضرت پرسیدند : چه انگشتری در دست کنم ؟ پیامبر فرمودند : عقیق قرمز ، پس همانا سنگ عقیق ، اول کوهی است که اقرار کرد به وحدانیت خدا و پیامبری من و به وصایت تو یا علی و امامت فرزندان بعد از تو و به بودن بهشت برای محبان تو و شیعیان فرزندانت .
2-با ایمان ترین سنگ میان سنگها                                                                                                        
امام صادق علیه السلام فر مود : دوست دارم که هر مومنی از شیعیان ما پنج انگشتر را در دست داشته باشد . یکی از آنها عقیق است ؛ زیرا عقیق باایمان ترین و مومن ترین سنگ به خدا و ما اهل بیت در میان سنگ هاست .
3-اول کوه شهادت دهنده به ولایت امیر مومنان علیه السلام
امام رضا علیه السلام  ضمن حدیثی در فضیلت روز غدیر فرمود : خداوند ولایت امیر مومنان علیه السلام را بر ساکنان طبقات هفتگانه آسمان عرضه کرد . پس اول کسانی که به ولایت امیر مومنان ایمان آوردند ، ساکنان طبقه هفتم آسمان بودند .خداوند ( به علت این عمل آنان ) آسمان هفتم را به عرش خودش آراست و عرش خود را در آسمان هفتم قرار داد . پس از آن ، ساکنان طبقه چهارم به ولایت امیر مومنان اقرار کردند . خداوند اسمان چهارم را هم به بیت المعمور آراست و بیت المعمور را در آنجا قرار داد . سپس ساکنان آسمان دنیا به امامت امیرمومنان اقرار کردند و ایمان آوردند . خداوند اسمان دنیا را به ستارگان مزین کرد و بعد طبقات دیگر آسمانها ایمان آوردند . سپس ولایت امیر مومنان علیه السلام را بر زمین ( هفت طبقه زمین ) عرضه کرد .اول جایی که به ولایت امیر مومنان اقرار نمود ، سرزمین مکه بود .پس خداوند آن را به وجود کعبه آراست . سپس سرزمین مدینه ایمان آورد ،‌پس آن سرزمین را به وجود پیامبر صلی الله علیه و آله آراست . سپس سرزمین کوفه به ولایت امیر مومنان اقرار کرد . خداوند آن را به وجود امیر مومنان آراست . سپس خداوند ولایت امیر مومنان را بر کوهها عرضه کرد ، پس اولین کوه هایی که به ولایت امیر مومنان شهادت دادند سه کوه عقیق ، فیروزه و یاقوت بودند.
4-تسبیح سنگ عقیق و استغفار برای دوستان محمد و آل محمد
بشیر خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد : فدایت شوم چه نگینی بر روی انگشترم قرار دهم ؟ حضرت فرمود : ای بشیر ! چرا از استفاده عقیق قرمز و عقیق زرد و عقیق سفید غافلی ؟ پس همانا این سه عقیق ، سه کوهی هستند در بهشت که کوه عقیق قرمز بر خانه پیامبر صلی الله علیه و آله در بهشت و کوه عقیق زرد بر خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها در بهشت و کوه عقیق سفید نیز بر خانه امیر مومنان علیه السلام در بهشت سایه افکنده است و همه این خانه ها یکی است . همانا این سه کوه ، خدا را تسبیح و تقدیس و تمجید می گویند و برای دوستان و محبان آل محمد صلی الله علیه و آله استغفار می کنند .
5-تکلم خداوند با حضرت موسی
امام صادق علیه السلام فرموده اند انگشتر عقیق در دست کنید . همانا خداوند با پیامبرش ، موسی علیه السلام بر روی کوه عقیق سخن گفت و موسی بر این کوه به مقام کلیم الهی رسید .
6-معراج پیامبر
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید : در شب معراج که به آسمان ها سفر کردم ( به عرش رفتم ) به مرتبه ای رسیدم که نزدیکتر از آن ،‌ به مقام ربوبیت ، تصور پذیر نیست . پس خداوند در آنجا با من بین دو کوه عقیق سخن گفت . 
فواید سنگ عقیق
1-از بین بردن فقر
امام رضا علیه السلام درباره یکی از خواص عقیق می فرماید : ( دست کردن انگشتر ) عقیق ، فقر را از بین می برد و دست کردن آن نفاق را نیز نابود می کند .
امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی در خواص سنگ عقیق فرمود : خیلی عجیب است دستی که در آن انگشتر عقیق باشد و درهم و دینار نداشته باشد .
2-وسعت بخشیدن به رزق و بی نیاز کردن از مرد
بشیر از امام باقر علیه السلام پرسید : : چه نگینی بر روی انگشترم قرار دهم ؟ حضرت فرمود : ای بشیر ! چرا از استفاده عقیق قرمز و عقیق زرد و عقیق سفید غافلی ؟ پس همانا این سه کوه ، کوههایی هستند در بهشت .... تا آنجا که فرمود : هر کس یکی از انواع عقیق را در دست کند و شیعه ما اهل بیت نیز باشد ، به جز خیر و خوبی و وسعت در رزق نمی بیند و بی نیاز از مردم می گردد .
3-افزودن بر ثواب نماز
امیر مومنان علی علیه السلام  می فرماید : کسی که انگشتر عقیق در دست کند و دو رکعت نماز با آن بخواند ، ثواب آن دو رکعت ، برابر با هزار رکعت نمازی است که بدون انگشتر عقیق بخواند .
4-دور داشتن از قطع دست و خون ریزی شدید
روزی اعمش از اصحاب امام صادق علیه السلام به همراه حضرت در کنار قصر منصور دوانیقی ایستاده بودند که ناگهان مردی تازیانه خورده از خانه بیرون آمد . پس حضرت فرمود : ای اعمش نگاه کن و ببین انگشتر این مرد چیست ؟ اعمش پیش رفته و خوب نگریست و گفت : یابن رسول الله ، نگین انگشتر او عقیق نبود .حضرت فرمود : ای اعمش ! بدان اگر نگین انگشترش عقیق بود تازیانه نمی خورد . اعمش گفت : یابن رسول الله از خواص انگشتر عقیق بیشتر برایم بگویید ؟ حضرت فرمود : دست کردن انگشتر عقیق ، از قطع شدن دست محافظت می کند . گفت : دیگر چه خواصی دارد ؟ حضرت فرمود : از خونریزی شدید نیز جلوگیری می کند .
5-تسریع در اجابت دعا و برآوردن حوائج
امام صادق علیه السلام در حدیثی در ادامه بیان فواید انگشتر عقیق می فرماید : خداوند دوست دارد دستی که برای دعا کردن به درگاهش بلند می شود ، با انگشتر عقیق باشد . 
امیر مومنان علی علیه السلام  فرمود : هیچ دستی نزد خداوند در هنگام دعا محبوبتر از دستی نیست که در آن انگشتر عقیق باشد .
امام سجاد علیه السلام می فرماید : پیامبر اکرم فرمود : هر کس انگشتر عقیق در دست کند ( و دعا کند ) خداوند حوائجش را بر آورده می سازد .
6-مانع از شکنجه و تازیانه از روی ظلم
روزی مردی از کنار امام باقر علیه السلام عبور کرد که دستگاه ظالمانه حکومتی بنی امیه به ناحق او را تازیانه زده بودند . پس امام باقر علیه السلام فرمود : چرا همراه خود انگشتر عقیق نداشت ؟! اگر انگشتر عقیق در دست داشت ، به او تازیانه به ناحق نمی زدند .
7-ایمنی از شرّحاکم ظالم و هراس انگیز
امام باقر علیه السلام فرمود : دست نمودن انگشتر عقیق انسان را از شرّ سلطان ظالم و هر چه که او از آن می ترسد و می گریزد نگاه می دارد .
روزی حاکم به سسربازانش دستور داد که یکی از سادات را دستگیر کنند . وقتی سربازان آن مرد را می بردند ، امام صادق علیه السلام او را در آن وضعیت مشاهده نموده و فرمود : برای او انگشتر عقیق بفرستید ( تا آن را در دست کند ) . خانواده آن مرد انگشتر عقیقی به او دادند ، پس آن مرد از حاکم اذیت و آزاری ندید . ا
8-قرار گرفتن در پناه مخصوص خدا و ولیّ خدا
اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام از جدش امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت به او فرمود : ای فرزندم ، هر کس شب را صبح کند ، در حالی که انگشتر عقیق در دست راست داشته باشد و هنگام صبح قبل از آنکه کسی را ببیند ، نگین انگشترش را بر گرداند بطوری که در کف دستش قرار گیرد و سوره قدر را بخواند و بعد بگوید : آمَنتُ بِالله وَحدَهُ لا شریکَ لَهُ وَ کَفَرتُ بِالجِبتِ وَ الطّاغوت وَ آمَنتُ بِسِرِّ وَ عَلانِیَتِهِم وَ ظاهِرهِم وَ باِطنِهِم وَ اَوَّلِهِم وَ آخِرِهِم ؛ خداوند او را در آن روز از شرّ آنچه از آسمان نازل می شود و به سوی آسمان بالا می رود و همچنین از شرّ آنچه در زمین فرو می رود و از آن خارج می شود ، حفظ می کند و در محافظت خدا و ولی خدا به سر می برد تا صبح را به شب رساند . 
9-حرز سلامتی از هر بلاء
امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید : انگشتر عقیق در دست کنید که مایه برکت برای شما قرار داده شده است تا از بلاها و حوادث ایمن باشید  . 
بشیر از امام باقر علیه السلام پرسید : چه نگینی بر روی انگشترم قرار دهم ؟ حضرت فرمود : ای بشیر ! چرا غافلی ازعقیق قرمز و عقیق زرد و عقیق سفید ؟ پس هر کس یکی از آنها را نگین انگشتر خود قرار دهد ، از جمیع حوادث و بلاها مصون و محفوظ می ماند .
امام صادق علیه السلام می فرماید : همانا عقیق محافظت می کند از انسان در مقابل هر گونه بلا و حادثه ای . )
10-نگاهدار انسان در سفر
امام صادق علیه السلام می فرماید : عقیق حرز در سفر است و دست کردن انگشتر آن در هنگام سفر ، انسان را از خطرهای سفر محفوظ و مصون می دارد .
یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید : روزی مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و از دزدان قافله در مسیر مسافرت و دزدیده شدن اموالش توسط آنها شکایت کرد . حضرت فرمود : چرا انگشتر عقیق در دست نمی کنی ؟ پس همانا انگشتر عقیق انسان را از هر بدی محافظت می کند .  
11-عاقبت به خیری انسان در زندگی
راوی از امام باقر علیه السلام پرسید : چه نگینی بر روی انگشترم قرار دهم ؟ حضرت فرمود : ای بشیر ! چرا غافلی ازعقیق قرمز و عقیق زرد و عقیق سفید ؟ هر کس از شیعیان آل محمد علیهم السلام باشد و یکی از این سه نوع عقیق را در دست کند ، در زندگی اش مگر خیر و برکت و خوبی نمی بیند .
حضرت زهرا علیها السلام از رسول خدا نقل می فرمایند : هر کس انگشتر عقیق در دست کند ، همیشه خیر و خوبی می بیند .
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید : خداوند عاقبت کسی را که انگشتر عقیق در دست نماید ، به خیر و خوبی ختم کند .
12-بازداشتن از عذاب خداوند
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : زمانی که خداوند موسی بن عمران را خلق کرد ( وقتی او را در میقات به رسالت مبعوث کرد ) با موسی بن عمران سخن گفت ، سپس خداوند عنایت ویژه ای به اهل زمین کرد و از نور صورت حضرت موسی ، کوه عقیق را آفرید ، سپس خداوند قسم یاد نمود : به عزتم قسم هرگز نمی سوزانم و عذاب نمی کنم دستی را که در آن انگشتر عقیق باشد ، به شرط آنکه ولایت علی علیه السلام را در دل داشته باشد .
سلمان و ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می کنند که فرمود : در سفر معراج به ان مقامی رسیدم که نزدیک تر از آن به خداوند تصور شدنی نیست . خداوند با من میان دو کوه عقیق سخن گفت و خطاب رسید : یا احمد ! همانا من ، تو و علی را از نور خودم خلق کردم و این دو کوه عقیق را ( که در عرش می بینی ) از نور صورت علی بن ابی طالب خلق کردم . پس به عزت و جلالم قسم می خورم که به راستی خلق کردم این دو کوه عقیق را تا نشانه ای باشد میان موجودات و آفریده هایم و مومنان با این علامت شناخته می شوند . ( ای رسول ما ) به راستی به عزتم قسم یاد می کنم که همانا آتش جهنم را بر کسانی که انگشتر عقیق در دست می کنند و ولایت علی علیه السلام را در سینه دارند و شیعه اویند ، حرام کردم . 
13-غم زدایی و فرح انگیزی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید : ( ای مردم ) انگشتر عقیق در دست کنید ، همانا تا انگشتر عقیق در دست دارید ، حزن و اندوه بر دل شما وارد نمی شود . 
14-افزایش امکان برنده شدن در قرعه
امام رضا علیه السلام می فرماید : کسی که انگشتر عقیق در دست کند و قرعه را بردارد ، شانس او برای برنده شدن بیشتر است و قرعه بهتری خواهد داشت .
سنگ فیروزه
امام رضا علیه السلام می فرمایند : اولین کوههایی که اقرار به ولایت حضرت علی علیه السلام کردند ، کوههای فیروزه ، عقیق و یاقوت بوده است .
روزی مردی خدمت امام کاظم علیه السلام رسید و در انگشت حضرت ، انگشتر فیروزه ای دید . در حالی که آن مرد به انگشتر خیره شده بود ، حضرت از او پرسیدند: می دانی نام این انگشتر چیست ؟ وی در پاسخ گفت : فیروزه . حضرت به او فرمود : فیروزه نام آن در زبان فارسی است ، لکن در زبان عربی به آن ظفر ( پیروزی ) می گویند . 
امام صادق علیه السلام می فرمایند : دوست دارم هر شخص مومن پنج انگشتر در دست داشته باشد . عقیق ، حدید صینی ، یاقوت ، دُرّ نجف و فیروزه که این خواص را دارد : 
1-نگاه به آن سبب خوشحالی و شادابی روح می شود .
2-نگاه به آن چشم را قوی می کند .
3-دست کردن آن سعه صدر و تحمل در برابر مشکلات می بخشد .
4-قلب را تقویت می کند و قوت می بخشد .
5-حاجت را برآورده می سازد و کارها را آسان می کند .
6-دفع فقر
امام صادق علیه السلام می فرمایند : کسی که انگشتر فیروزه در دست کند ، فقیر نمی شود و بی پول نمی ماند . ??? ، وسائل
7-یاری و کمک در امور : امیر مومنان چهار انگشتر در دست داشته اند که یکی از آنها فیروزه بوده و حضرت آن را برای پیروزی در برابر مشکلات به دست می کرده اند .
8-سبب بالا رفتن دعا و تسریع در اجابت آن
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند  که همانا خداوند به من خطاب کرد : ای پیامبر ! همانا من حیا می کنم از این که بنده ا ی در دستش انگشتر فیروزه باشد و دستش را به دعا بلند کند و ومن دعای او را مستجاب نکنم و دست خالی برگردانم .
دُرّ نجف
امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل فرمود : دوست دارم که هر مومنی پنج انگشتر در دست کند : عقیق ، فیروزه و یاقوت و حدید صینی و دُرّ نجف . مفضل پرسید : سرورم ، خاصیت و فضیلت دست کردن انگشتر دُرّ نجف چیست ؟ حضرت فرمود : هر کس انگشتر دُرّ نجف در دست کند و نگاه به آن کند ، خداوند برای هر نگاهی که به این نگین می اندازد ، ثواب یک زیارت ( اعم از حج یا غیره ) در نامه عمل او می نویسد که اجر و ثواب آن برابر با اجر و ثواب عمل پیامبران و صالحان است و اگر رحمت خداوند بر شیعیان نبود ، قیمت هر دانه نگین درّ نجف به قدری گران می شد که کسی توانایی خرید آن را نداشت ، لکن خداوند آن را بر شیعیان ارزان قرار داده و زیاد یافت می شود تا آن که همه شیعیان بتوانند از آن بهره ببرند .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           خواص  سنگ  عقیق قرمز      Red Agate    :
ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

سنگ ماه تولد اردیبشهت ، سنگ ماه تولد تیر ، سنگ ماه تولد مرداد ، سنگ ماه تولد شهریور ، سنگ ماه تولد دی 

درمان اعتیاد و اختلالات رفتاری
بهبود کارکرد معده
ایجاد پایداری سیستم عصبی
تنظیم غدد درون ریز
برای تقویت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن برای خویشتن به کار می رود
باعث حس امنیت و عشق به خویشتن
این سنگ همچنین برای بیماریهای پوستی از جمله آکنه بکار می رود
درمان بیماری های کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنین دردهای ماهیچه ای
درمان استرس ، اضطراب ، میگرن ، انواع سر درد و بیماری های عصبی
سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است
ترس ها را کاهش می دهد
به پیشرفت معنوی شخص کمک کند
برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد
دارویی تقویتی برای دستگاه تولید مثل می باشد
محرکی برای دستگاه گوارش است
قدرت بیان و سخنوری را تسهیل می کند
ارتعاشات این سنگ انسداد و موانع درونی را از بین می برد و انرژی منفی را از ما دور می کند

خواص  سنگ  فیروزه   Turquoise   :
ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم و ششم

سنگ ماه تولد شهریور ، مهر ، آبان ، آذر ، دی ، بهمن ، اسفند

سنگی آرامش بخش و تسکین دهنده اعصاب
برای رفع افسردگی و خستگی
کارایی سیستم ایمنی بدن را افزایش می دهد
کمک به ترمیم بافتها
دارای اثرات ضد التهابی و زدودن سموم
تصفیه ریه ها
تخلیه گلو درد
تقویت چشم ها و درمان آب مروارید
کمک به درمان روماتیسم، نقرس، مشکلات معده، و بیماری های ویروسی
پاک کردن مراکز انرژی بدن اثیری
پاکسازی ذهن
نماد سخاوت ، صداقت ، و محبت
در جادوها و طلسمات عشق و محبت استفاده می شود
حرز عظیمی در برابر حوادث و بلایا
جهت گشایش امور و رفع مشکلات بسیار کاربرد دارد                                                                                                                                                                 
زمرد
خواص سری:
ازدیاد محبت بین زن و مرد ، توانگری و ثروت ، نماد عشق و باروری و دانایی و امید و برکات ، طلسم خوشبتی و قدرت جاودانگی ، هماهنگ کننده جسم ، قلب و روح ، ضد پیری ، انرژی بخش ، افزایش ادراکات شهودی ونبوغ ، دور کننده حشرات ، ، محافظ در برابر امواج و موجودات منفی ، تخیل ، الهام بخش ،
تقویت : نهان بینی ، حس همدردی ، ضریب هوشی ، معده ، صداقت، مغز ، چشم ، قلب ، حس عشق ورزی ، کلیه ، پشت ، حافظه ، قدرت بیان ، دندانها، سیستم ایمنی بدن ، ترشح تیروئید ، ارتباطات ، سیستم لنفاوی .
تسکین درد های : ستون فقرات
 
سنگ ماه متولد خود و خواص درمانی و شفابخشی آن
فروردین : امیتست ، کریستال ، کارنلین ، هماتیت ، جاسپرقرمز
اردیبهشت : اون تورین ، عقیق آبی ، کوارتز صورتی ، لاجورد ، مالاکیت
خرداد : عقیق خزه ای ، سلیمان ، کوارتز صورتی ، رودونیت ، چشم ببر

تیر : سودالیت ، جید ، اون تورین عقیق خزه ای ، رودونیت
مرداد : آبسیدان رنگین کمان ، کارنلین ، اون تورین ، کوارتز صورتی چشم ببر
شهریور : امازونیت ، کوارتز دودی ، امتیست ، کارنلین ، چشم ببر

مهر : فلوریت ، کوارتز صورتی ، جید ، جاسپر قرمز اون تورین
آبان : کارنلین ، هماتیت ، عقیق آبی ، رودونیت ، مالاکیت
آذر : سودالیت ، کوارتزدودی ، امتیست ، لاجورد ، لابرادوریت

دی : ابسیدان لکه برفی ، امتیست ، کریستال ، کارنلین ، کوارتز دودی
بهمن : امازونیت ، عقیق آبی ، کوارتز صورتی ، لاجورد ، فلوریت
اسفند : امیتست ، جید ، لابرادوریت ، فیروزه ، فلوریت  

کلمات کلیدی:

خواص سنگها , خواص سنگ ها , سنگ , سنگ درمانی , انرژی درمانی , انرژی سنگ , شفای بیماری با سنگ , بیماری و سنگ درمانی , دانلود کتاب , دانلود کتاب سنگ درمانی , کتاب خواص سنگ ها , خواص سحری و درمانی سنگها , مقاله در مورد فواید سنگها , سنگهای قیمتی , سنگ انگشتری , انگشتر , انگشتر شرف الشمس , سنگ ماه تولد , سنگ ماه , سنگ حدید , انگشتری حدید , خواص سنگها از زبان ائمه اطهار , خواص عمومی , شرف الشمس , شرف شمس , روز شرف الشمس , خواص انگشتری , سنگ عقیق , عقیق , عقیق سرخ , عقیق سبز , زیر جد , یاقوت , سنگ یاقوت , یاقوت سرخ , الماس , سنگ الماس , انگشتری نقره , نقره , انگشتری طلا , طلا , سنگ طلا , طلا درمانی , نقره درمانی , خواص مغناطیسی سنگها , قاعدگی زنان , ناراحتی های روحی و روانی , فیروزه , سنگ فیروزه , خواص سنگ فیروزه , خواص سحری و درمانی سنگها , طب اسلامی , طب سنتی , طب گیاهی , گیاهان داروئی , حضرت محمد , حضرت علی , حضرت امام موسی کاظم , حضرت امام جعفر صادق , روایت , روایات , احدادیث , ائمه اطهار , خواص طبی سنگها , تقوت کننده حافظه , جواهرات , مزاج انسان , یاقوت کبود , آهنر روبا , چشم زخم , دعا , گنج رایگان , علوم غریبه , دعانویسی , طلسمات , دعای چشم زخم , دعای دفع دشمن , خواص مروارید , مروارید , طالع بنی , طبع آتش , طبع , طبع خاکی , طبع آتشی , طبع آبی , طبع بادی
    
 روزنامه دنیای اقتصاد
ماهنامه بین المللی گشت و گذار
سنگ درمانی 1 و 2 -  نویسنده شوفل برگر – لاندهر
تغییر سرنوشت و درمان با سنگ های قیمتی و جواهرات - نویسنده دایا ساری چکرن 
سنگ ها و خواص اعجاب انگیز - نویسنده : موحد ابطحی
خواص سری و درمانی جواهرات و سنگ ها - نویسنده : جمشید مبین
معجزه نگین - نویسنده : علیرضا اسداللهی فرد
 
_____________________________________________________________________   
 فروی                                                                                                                                                
مهدی شیخی
http://mehdi-sheikhi5550.persianblog.ir/
mehdi-sheikhi5550.blogfa.com 
 استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد 
      


ادامه مطلب ...